Ofte besvarte spørsmål

API

FAQ

Aktivitetsinnstillinger

10 artikler

Betaling

4 artikler

Bilder, filmer og filer

12 artikler

Deltagere

8 artikler

Faktura

7 artikler

Feilsøking i påmeldingssystemet

3 artikler

Generelt om support

7 artikler

Grupper

5 artikler

Import, Eksport og Utskrift

7 artikler

Integrering med egne systemer

5 artikler

Kommunikasjon

16 artikler

Kursbevis

5 artikler

Oppbygging av nettsted

14 artikler

Oppbygging av påmeldingsskjemaet

16 artikler

Oppgradering og ulike versjoner

5 artikler

Pindena Checkin app

5 artikler

Produkter

9 artikler

Språk

4 artikler

Spørreundersøkelse

9 artikler

Stripe

4 artikler

Tilgang og brukere

6 artikler

Universell utforming

8 artikler

Økonomi og regnskap

3 artikler

Release notes

Ønsker du oppgradering?

1 artikkel

Alle versjoner

27 artikler