Ofte besvarte spørsmål

FAQ

Aktivitetsinnstillinger

10 artikler

Betaling

5 artikler

Bilder, filmer og filer

12 artikler

Deltagere

8 artikler

Feilsøking i påmeldingssystemet

3 artikler

Generelt om support

7 artikler

Grupper

5 artikler

Import/eksport og utskrift

4 artikler

Integrering med egne systemer

5 artikler

Kommunikasjon

14 artikler

Kursbevis

5 artikler

Oppbygging av nettsted

14 artikler

Oppbygging av påmeldingsskjemaet

15 artikler

Oppgradering og ulike versjoner

5 artikler

Pindena Checkin app

5 artikler

Produkter

9 artikler

Språk

4 artikler

Spørreundersøkelse

8 artikler

Tilgang og brukere

6 artikler

Universell utforming

8 artikler

Økonomi og regnskap

9 artikler

Release notes

Ønsker du oppgradering?

1 artikkel

Alle versjoner

25 artikler