Ofte besvarte spørsmål

API

API hos Pindena Påmeldingssystem

3 artikler

FAQ

Aktivitetsinnstillinger

10 artikler

Betaling

5 artikler

Bilder, filmer og filer

13 artikler

Deltagere

9 artikler

Faktura

7 artikler

Feilsøking i påmeldingssystemet

3 artikler

Generelt om support

7 artikler

Grupper

5 artikler

Import, Eksport og Utskrift

7 artikler

Integrering med egne systemer

4 artikler

Kommunikasjon

15 artikler

Kursbevis

5 artikler

Oppbygging av nettsted

16 artikler

Oppbygging av påmeldingsskjemaet

17 artikler

Oppgradering og ulike versjoner

4 artikler

Pindena Checkin app

5 artikler

Produkter

9 artikler

SendGrid

4 artikler

Sikkerhet

2 artikler

Språk

5 artikler

Spørreundersøkelse

9 artikler

Stripe

5 artikler

Tilgang og brukere

6 artikler

Universell utforming

8 artikler

Økonomi og regnskap

3 artikler

Release notes

Ønsker du oppgradering?

1 artikkel

Alle versjoner

27 artikler