Ofte besvarte spørsmål

FAQ

Aktivitetsinnstillinger

10 artikler

Bilder, filmer og filer

12 artikler

Deltagere

6 artikler

Feilsøking i påmeldingssystemet

3 artikler

Generelt om support

5 artikler

Grupper

5 artikler

Import/eksport og utskrift

3 artikler

Integrering med egne systemer

5 artikler

Kommunikasjon

13 artikler

Kursbevis

5 artikler

Oppbygging av nettsted

12 artikler

Oppbygging av påmeldingsskjemaet

14 artikler

Oppgradering og ulike versjoner

5 artikler

Pindena Checkin app

4 artikler

Produkter og betaling

15 artikler

Språk

4 artikler

Spørreundersøkelse

5 artikler

Tilgang og brukere

6 artikler

Universell utforming

7 artikler

Økonomi og regnskap

5 artikler

Release notes

Ønsker du oppgradering?

1 artikkel

Alle versjoner

25 artikler