Hvordan setter jeg opp evaluering av kurs?

Før, under og etter kurs er det mulig å gjennomføre evaluering. Dette kan du sette opp ved å opprette en spørreundersøkelse knyttet til selve aktiviteten.

Slik setter du opp en spørreundersøkelse/evaluering:

  1. Gå til spørreundersøkelsesfanen: i den aktuelle aktiviteten som du ønsker å evaluere > Påmeldingsskjema > Spørreundersøkelse.
  2. Opprett spørreundersøkelsen ved å bruke knappen "Ny spørreundersøkelse".
  3. Legg inn tittel, spørsmål og velg når skjemaet skal være tilgjengelig.
  4. Importer deltagerne som skal ha tilgang til å svare på spørsmålene. Her trykker på du "Importer fra aktivitet".
    Da vil det opprettes en tilknytning for de deltagerne som var med på aktiviteten, deres e-postadresse og mobilnummer osv, til denne evalueringen/spørreundersøkelsen. 
  5. Send en invitasjon til deltagerne. De importere deltagerne står nå med status Ny, og ved å invitere de via Kommunikasjon > Invitasjon, så vil de alle stå som Invitert.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss