Versjon 4.4

13.03.2017

Nye funksjoner:

 • Eksporterer fakturaoversikt til Excel.
 • Eksporterer deltagerrapport til Excel.
 • Eksporterer betalingsrapport til Excel.
 • Kan sjekke ekstern medlemsdatabase ved medlemspris.

Endringer:

 • Link til deltager i fakturajournal.
 • Avsenderadresse kan ikke lenger endres fra noreply@pameldingssystem.no.
 • Kan legge inn "Svar til"-adresse istedenfor avsenderadresse.
 • Returner begrenset antall felt i API for aktivitets- og deltagerliste.
 • Kalender også oversatt til tysk og portugisisk.
 • La inn nynorske hjelpetekster.

Bugfiks:

 • Fikset feil i summering av beløp i betalingsrapporten.
 • Fjernet koder som ble vist i utskrift av betalingsrapporten.
 • Valgt dato brukes også ved utskrift av betalingsrapporten.
 • Fikset krasj i betalingsrapporten når du velger Periode.
 • Kan søke på betalingsmåter i betalingsrapporten.
 • Teller med ekstradeltagere i betalingsrapporten.
 • Fikset referanse til Paypal-transaksjoner i betalingsrapporten.
 • Sender SMS-bekreftelse selv om deltageren ikke har epostadresse.
 • Importerte deltagere blir hoveddeltager (likt som ved Meld på).
 • Eksporterer antall produkter som tall til Excel.
 • Viser antall produkt riktig i deltagerliste på gruppe.
 • Slettede respondenter ignoreres i spørreundersøkelse.
 • Fikset så man havner tilbake til gruppelisten når man sletter en gruppe.
 • Fikset tilgang til fakturafelt i Min konto med Pro-lisens.
 • La til metadata på Stripe-betalinger (igjen).
 • La inn filter i kommunikasjon på spørreundersøkelser.
 • Produkter vises i produktlista uavhengig av språk på produktet.
 • Aktivitet regnes som avholdt etter til-dato, ikke etter fra-dato.
Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss