Må man ha et hovedprodukt?

Nei, fra versjon 5.0 er det ikke lengre et krav om at man må ha et hovedprodukt for å benytte seg av ekstraprodukt.  

Man kan fortsatt ha et hovedprodukt, og det er det absolutt enkleste om man har et produkt som det er påkrevet at alle skal kjøpe. 

Endringer er nå at det ikke er et krav om hovedprodukt, for å benytte seg av ekstraprodukt. 

Deltagere kan melde seg på uten å måtte betale hovedproduktet, som alle måtte før, men nå kan de heller velge mellom ulike produkter.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss