SendGrid Whitelabel oppsett

Etter at dere har oppretter SendGrid er det viktig å følge punktene for Whitelabels. Dette gjør at det ikke står "via SendGrid" på deres utsendte e-poster, og er en sikrere måte å sende ut e-postene.
Merk: domene må være likt som avsendere-postadressen dere har gitt oss.

Inne på SendGrid, gå på Settings > SenderAuthentication. Her er det 2 punkter som begge bør utføres.

Domain Authentication

 1. "Authenticate your domain" - klikk på "Get started" knappen.
 2. Velg hvilken DNS-host som dere benytter fra listen. Dette kan du spørre IT om, eller velge alternativet "Im Not Sure"
 3. Svar Yes eller No på spørsmålet "Would you also like to brand the links for this domain?" Vi ser ikke behovet for å si Yes, men det er opp til dere.
 4. Next, skriv inn domentet dere vil at det skal sendes fra.
 5. Så kommer dere til siste side, "Install DNS Records". Her er det viktig å få gjort alt som står, jobber du ikke selv inne i deres DNS, så må du få hjalp av en kollega eller IT. Legg til kodene som står oppført inn i DNS oppsettet.
 6. Husk å "Verify"! Dette kan ta litt tid, så klikk flere ganger i løpet av dagen for at endringene i DNS skal bli inkludert.

Link Branding

 1. "Brand your links" - klikk på "Get started" knappen.
 2. Velg hvilken DNS-host som dere benytter fra listen.
 3. Next, skriv inn domentet dere vil at det skal sendes fra.
 4. Så kommer dere til siste side, her er det viktig å få gjort alt som står. Legg til kodene i DNS oppsettet. Obs, får du ikke dette til selv, få hjelp av kollega eller IT.
 5. Husk å "Verify"! Dette kan ta litt tid, så klikk flere ganger i løpet av dagen for at endringene i DNS skal bli inkludert.

-----------------------------------------------

Gammel oppskrift (før SendGrid endret oppsettet, ca mai 2018)

Whitelabeled Domains

 1. Sett opp Whitelabeled Domains ved å trykke på "+ Add domain".
 2. Skriv inn deres domene, og skriv inn "sg" i subdomain. Trykk Save.
 3. Nå kommer det opp en side som viser 3 DNS adresser. Disse må dere opprette i deres eget DNS. Gjør dette for alle 3. 
 4. Trykk så på "Validate domain".

Whitelabeled Email Links

 1. Nå skal dere sette det opp for Whitelabeled Email Links. Trykk på "+ Add Email Link".
 2. Velg det domenet du nettopp opprettet, og skriv inn "sg_img" i subdomain. Trykk Save. 
 3. Så kommer siden med de nye DNS. Disse 2 må opprettes i deres egen DNS.
 4. Etter dette er gjort, trykk på "Validate record" inne på sendgrid siden. 
Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss