SendGrid Whitelabel oppsett

Etter at dere har oppretter SendGrid er det viktig å følge punktene for Whitelabels. Dette gjør at det ikke står "via SendGrid" på deres utsendte e-poster, og er en sikrere måte å sende ut e-postene.
Merk: domene må være likt som avsendere-postadressen dere har gitt oss.

Inne på SendGrid, gå på Settings > SenderAuthentication. Her er det 2 punkter som begge bør utføres.

Domain Authentication

 1. "Authenticate your domain" - klikk på "Get started" knappen.
 2. Velg hvilken DNS-host som dere benytter fra listen.
 3. Svar Yes eller No på spørsmålet. Vi ser ikke behovet for å si Yes, men det er opp til dere.
 4. Next, skriv inn domentet dere vil at det skal sendes fra.
 5. Så kommer dere til siste side, her er det viktig å få gjort alt som står. Legg til kodene i DNS oppsettet. Obs, får du ikke dette til selv, få hjelp av kollega eller IT.
 6. Husk å "Verify"! Dette kan ta litt tid, så klikk flere ganger i løpet av dagen for at endringene i DNS skal bli inkludert.

Link Branding

 1. "Brand your links" - klikk på "Get started" knappen.
 2. Velg hvilken DNS-host som dere benytter fra listen.
 3. Next, skriv inn domentet dere vil at det skal sendes fra.
 4. Så kommer dere til siste side, her er det viktig å få gjort alt som står. Legg til kodene i DNS oppsettet. Obs, får du ikke dette til selv, få hjelp av kollega eller IT.
 5. Husk å "Verify"! Dette kan ta litt tid, så klikk flere ganger i løpet av dagen for at endringene i DNS skal bli inkludert.

-----------------------------------------------

Gammel oppskrift (før SendGrid endret oppsettet, ca mai 2018)

Whitelabeled Domains

 1. Sett opp Whitelabeled Domains ved å trykke på "+ Add domain".
 2. Skriv inn deres domene, og skriv inn "sg" i subdomain. Trykk Save.
 3. Nå kommer det opp en side som viser 3 DNS adresser. Disse må dere opprette i deres eget DNS. Gjør dette for alle 3. 
 4. Trykk så på "Validate domain".

Whitelabeled Email Links

 1. Nå skal dere sette det opp for Whitelabeled Email Links. Trykk på "+ Add Email Link".
 2. Velg det domenet du nettopp opprettet, og skriv inn "sg_img" i subdomain. Trykk Save. 
 3. Så kommer siden med de nye DNS. Disse 2 må opprettes i deres egen DNS.
 4. Etter dette er gjort, trykk på "Validate record" inne på sendgrid siden. 

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss