Hvordan lager jeg SPF-regel?

Denne løsningen er ikke lenger mulig når vi flytter til nye servere, høsten 2020.

Legg inn en SPF-record i DNS for avsender-domenet. Det betyr at du må ha tilgang til kontrollpanelet til domeneleverandøren deres.

Dette er veldig teknisk, men deres IT-ansvarlige eller domeneleverandør vet ganske sikkert hvordan dette skal gjøres når de ser beskrivelsen under:

domene.no    TXT    "v=spf1 include:spf.pameldingssystem.no"

Om det finnes en record med SPF fra før kan dere legge til "include:spf.pameldingssystem.no". Det er dette som forteller at vår webserver har rett til å sende ut epost på deres vegne.

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss