Kan deltagere laste opp egne filer?

Ja, fra versjon 5.5.0 så er det mulig å legge til felt i påmeldingsskjemaet slik at deltagere kan laste opp filer. 
Se FAQ om Filopplasting for beskrivelse av hvordan dette legges opp i backend: https://faq.pameldingssystem.no/article/432-filopplasting

Når deltageren melder seg på, vil de få muligheten til å laste opp en fil fra egen pc (kun én fil per ekstrafelt, så lag eventuelt flere ekstrafelt for mulighet til å laste opp flere filer).

Filnavnet vil stå i e-post deltageren mottar med påmeldingsbekreftelse. Du som administrator kan se bildet ved å gå inn på en deltager. Der kan også ansvarlig laste ned bildet. 

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss