Hvordan invitere til spørreundersøkelse?

Det spørs om dette er en enkeltstående spørreundersøkelse, eller om den er tilknyttet en aktivitet.

Det spørs også om den skal være HELT anonym, litt anonym eller ikke anonym. LES HER OM anonymitet i spørreundersøkelse, og de 4 ulike måtene det kan varieres. 

  1. Spørreundersøkelse som er tilknyttet en aktivitet. Her kan man importere respondentene fra aktiviteten og til spørreundersøkelsen. Man kan deretter invitere respondentene til spørreundersøkelsen.
  2. Spørreundersøkelse som ikke er tilknyttet aktivitet. Her spørs det på anonymiteten, om man skal ha epostadresse til respondent eller ikke.
    1. Om det er helt anonymt, uten å vite e-postadresse til respondent, så må man sende ut linken via en annen måte. Dette kan være om dere har en egen "epostadresse database", eller på deres nettside, intranett, facebook og lignende. Det kan også gjøres via Pindena via en ny aktivitet. Da må dere importere en liste med alle potensielle e-postadresser, for så å sende ut en e-post, med link til den spesifikke spørreundersøkelsen.
    2. Om det ikke er anonymt, så må man legge inn e-postfelt. Da kan man importere respondenter med e-postadresser, og dermed sende invitasjon. 

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss