Hvordan ta en eksport av deltagerlisten?

Nytt fra 5.5.0

For å ta en eksport av deltagerne, så må det naturligvis være deltagere i aktiviteten. På siden "Deltager", vil alle deltagerne vises. Huk av i filter for den eller de statuser som skal eksporteres (eventuelt en eller flere utvalgte deltagere). Dersom man huker av i den lille boksen til venstre for den røde "Slett"-knappen, så velger man alle i den filtrerte listen. Når deltagere er valgt vil den oransje "Eksporter"-knappen bli aktivert slik at man kan velge å eksportere til Excel.

FØR versjon 5.5.0

For å ta en eksport av deltagerne, så må det naturligvis være deltagere i aktiviteten. På siden "Deltager", vil alle deltagerne vises. 

I bunn og i toppen av denne siden, er det knapper for "Eksporter til Excel".

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss