Kan man ta enda en import hvis deltagerne allerede har meldt seg på?

Ja, det kan man gjøre, men det er her viktig å passe på slik at man ikke endrer status på deltagerne som allerede har meldt seg på. 

  • Om man velger "Importert (ikke overskriv eksisterende)" - så vil IKKE status endre seg, MEN om man importerer kolonner med tekst, som deltageren HAR endret, så vil det endre til hva som blir importert fra den nye filen. (Som feks en kolonne med Tittel, også har deltageren endret hva som originalt stod i feltet, så vil det bli reversert til hva som stod i Excel). 


Om dette gjelder en ny import, så kan det være lurt kun å importere f.eks navn, mobil og e-postadresse, og ignorere hvis det eventuelt er flere felt dere hadde i en original import. 

  • Om du importerer, og velger "Importert", så VIL status endre seg, men om deltageren har svart på NYE felt, som da ikke ligger i importen, så vil ikke de ble fjernet, men svarene vil likevel stå. 


Så om man ikke allerede har utført importen, kan vi anbefale å benytte "Importert (ikke overskriv eksisterende)", da dette ikke endrer status. Og ta så få kolonner med i importen som mulig, for å prøve å unngå at endringer som deltageren eventuelt har skrevet annerledes enn hva som stod i import filen fra start blir overskrevet. 

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss