Hvordan endrer jeg status på en deltager?

Nytt fra 5.5.0

I deltagerlista kan du huke av for den / de deltagerne du skal endre status for ved å klikke i den lille boksen til venstre for deltageren. Eventuelt kan du klikke i den lille boksen øverst (til venstre for den røde knappen "Slett") dersom du skal velge alle. 
Gå deretter inn på den blå "Status"-knappen.

Her kan du i nedtrekksmenyen velge den statusen du ønsker å endre til. Klikk Oppdater. 

Du kan også endre status på en deltager ved å gå inn på deltageren (klikk på navnet i listen) og endre status i nedtrekksmenyen midt på siden. Husk å klikke Lagre. 
Det blir ikke sendt melding til deltagerne om at statusen deres er endret, det må derfor gjøres manuelt om ønskelig.

FØR versjon 5.5.0

I deltagerlista på aktiviteten (under fanen " Påmeldte"), har hver deltager en nedtrekksmeny der du kan sette status manuelt.
Velg ønsket status og klikk lagre. Du kan også endre status på en deltager ved å trykke på "Endre" knappen, slik at du kommer til siden om den deltageren. Det blir ikke sendt melding til deltagerne om at statusen deres er endret, det må derfor gjøres manuelt om ønskelig.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss