Ofte besvarte spørsmål

FAQ

English

English FAQ articles

18 artikler

FAQ for deltagere

5 artikler

Hotell

Artikler om muligheten med hotell modul

3 artikler

Rapporter

Artikler om de ulike rapporter: betaling, deltager, faktura, hotell og økonomi

8 artikler

Sett opp aktivitet

Alt rundt hvordan å sette opp en aktivitet, venteliste, avmelding, frist osv

38 artikler

Betaling

Alle artikler innenfor kortbetaling og faktura

22 artikler

Media og design

Artikler om bilder, logo, design osv

27 artikler

Deltagere

Artikler om deltagere, import, eksport, utskrifter, kursbevis og MinSide

35 artikler

Support

Artikler som omhandler support,oppgraderinger og feilsøking

16 artikler

Grupper

Artikler om grupper

8 artikler

Systemintegrering

Artikler om flere systemintegreringer med Pindena. Feks Tripletex, medlemsdatabase

12 artikler

Kommunikasjon

Artikler om SMS, e-post, SendGrid, MailChimp, Mandrill

38 artikler

Oppbygging av påmeldingsskjema

Artikler om hvordan å sette opp selve påmeldingsskjema

28 artikler

Pindena Checkin app

Artikler om Pindena sin egen app for innsjekk med QR-kode

7 artikler

Produkter

Artikler om produkter. Hvordan opprette, legge i skjema osv

16 artikler

Sikkerhet

Artikler om sikkerhet og personvern (GDPR)

15 artikler

Sjekklister / Oppskrifter

Flere sjekklister og oppskrifter med detaljerte beskrivelser

8 artikler

Spørreundersøkelse

Artikler som omhandler opprettelse og bruken av spørreundersøkelse

12 artikler

Min konto og innstillinger

Artikler om tilganger, språk, brukere og innstillinger

18 artikler

Universell utforming

7 artikler

For utviklere

Checkin-API

API som brukes av Pindena Checkin (app)

4 artikler

Ordre (fakturagrunnlag)

Overføring av påmeldinger til økonomisystemer.

5 artikler

Release notes

Ønsker du oppgradering?

1 artikkel

Alle versjoner

37 artikler

Aktuelt nå