Hei, hva trenger du hjelp til?

Brukerveiledning

English

For international users

18 sider

Registrere deltagere

Pindena CheckIn, innsjekking med webapp og registrering med QR-kode

12 sider

FAQ for deltagere

5 sider

Sett opp aktivitet

Hvordan setter man opp en aktivitet, venteliste, avmelding, frist osv

49 sider

Oppbygging av påmeldingsskjema

Hvordan lager man et påmeldingsskjema, felttyper, ekstradeltagere osv

40 sider

Deltagere

Deltagerliste, import, eksport, utskrifter, kursbevis og MinSide

38 sider

Kommunikasjon

SMS, e-post, SendGrid, MailChimp, Mandrill

37 sider

Betaling

Kortbetaling og faktura

30 sider

Rapporter

Betaling, deltager, faktura, hotell og økonomi

9 sider

Grupper

Liste-, katalog- og kalendervisning, flerskjema, gjensidig utelukkende aktiviteter

10 sider

Produkter

Hvordan opprette, legge i skjema osv

20 sider

Hotell

Muligheter med hotell-modul

3 sider

Media og design

Bilder, logo, tema osv

26 sider

Spørreundersøkelse

Opprettelse og bruk av spørreundersøkelse

15 sider

Min konto og innstillinger

Tilganger, språk, brukere og innstillinger

18 sider

Support

Support, oppgraderinger og feilsøking

16 sider

Sikkerhet

Sikkerhet og personvern (GDPR)

15 sider

Universell utforming

8 sider

Systemintegrering

Vis på egen nettside, Tripletex og andre økonomisystemer, SSO, medlemsdatabase

14 sider

For utviklere

API

API som kan brukes av alle våre kunder, og som benyttes til vår app.

5 sider

Ordre (fakturagrunnlag)

Overføring av påmeldinger til økonomisystemer.

5 sider

Versjonslogg

Versjon 4.*

5 sider

Versjon 5.*

17 sider

Versjon 6.*

7 sider

Versjon 7.*

3 sider

Versjon 8.*

3 sider

Ønsker du oppgradering?

1 side

Alle versjoner

46 sider

Driftsstatus

Driftsstatus

Oversikt over driftskritiske hendelser i påmeldingssystemet

11 sider