Hva er anbefalt format på bilder?

Systemet tillater de vanlige bildeformatene på web, for eksempel .jpg, .gif, .png og .svg.

  • Maksimal filstørrelse er 100 MB per fil, men bilder bør ha så liten filstørrelse som mulig.
  • Unngå mellomrom i filnavn og mappenavn. Det kan være årsaken om bildet ikke vises.

Bilder i beskrivelsesfeltet og mediafeltet kan være 1110 pixler (bredde) x 300 pixler (høyde). Prøv dere gjerne litt frem, og se hva som passer til tema dere benytter også.

Bilder i banner feltet kan være maks 1140 pixler (bredde) x 250 pixler (høyde). Her baserer det seg på størrelsen på bildet man ønsker å ha. Legger dere inn et utrolig stort bilde, så vil det vises som lite, og ikke strekke seg ut i bredden. 

Katalogbilder er 300 x 300 pixler. 

Bakgrunnsbilder bør være minimum 1280 pixler (bredde) x 960 pixler (høyde) og maksimum 2048 pixler (bredde) x 1600 (høyde).

Bildene får størrelse kalkulert ut i fra brukerens skjermstørrelse. Statistikk (2019) viser at dette er de mest vanlige skjermoppløsningene som brukes i Norge:

Desktop: 1920 x 1080iPad / laptop: 1366 x 768

Mobil: 375 x 667

Det er derfor vanskelig å gi en helt klar anbefaling i forhold til anbefalt størrelse her.

Bilder i topp og bunntekst bør ha maks 1110 pixler (bredde) x 300 pixler (høyde).

  • Firmalogo maks 960 pixler (bredde) x 110 pixler (høyde). Merk: vi anbefaler ikke for bred og stor logo, da kan det få konsekvenser for faktura pdf.
  • Programbilder bør ha bredde 340 pixler. Høyde kan varieres. 

    For at helhetsinntrykket skal bli best anbefaler vi også at samtlige bilder i programmet har lik bredde.

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss