Hva er anbefalt format på bilder?

  • Bilder i beskrivelsesfeltet og mediafeltet kan være 1110 pixler (bredde) x 300 pixler (høyde). Prøv dere gjerne litt frem, og se hva som passer til tema dere benytter også.
  • Bilder i logo/banner feltet kan på det bredeste og høyeste være 1140 pixler (bredde) x 90 pixler (høyde). Her baserer det seg på størrelsen på bildet man ønsker å ha. Legger dere inn et utrolig stort bilde, så vil det vises som lite, og ikke strekke seg ut i bredden. 
  • Katalogbilder er 300x300 pixler. 
  • Programbilder bør ha bredde 340 pixler. Høyde kan varieres
  • Bakgrunnsbilder bør være minimum 1280 pixler (bredde) x 960 pixler (høyde) og maksimum 2048 x 1600.
  • Bilder i topp og bunntekst bør ha maks 1110 pixler (bredde) x 300 pixler (høyde).
  • Firmalogo maks 960 pixler (bredde) x 110 pixler (høyde). Merk: vi anbefaler ikke for bred og stor logo, da kan det få konsekvenser for faktura pdf.

Systemet tillater de vanlige bildeformatene på web, for eksempel .jpg, .gif og .png.

  • Maksimal filstørrelse er 100 MB per fil, men bilder bør ha så liten filstørrelse som mulig.
  • Unngå mellomrom i filnavn og mappenavn. (Det kan være årsaken om bildet ikke vises

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss