Hvorfor har gruppa forsvunnet fra aktivitetslista?

De vanligste årsakene til at en gruppe har forsvunnet fra aktivitetslista er enten at startdatoen har passert, eller at man har lagt gruppen i seg selv.

  • Alle grupper har en start- og sluttdato. Når startdatoen er passert anser systemet at gruppen, med tilhørende aktiviteter, blir avholdt og at man derfor ikke ønsker å motta flere påmeldinger. Gruppen blir derfor fjernet fra aktivitetslista.
  • For grupper som ikke har noen naturlig start- og sluttdato, kan man hindre at gruppen fjernes ved å sette start- og sluttdato til et tidspunkt langt frem i tid. Dette gjøres på Oppsett-siden, i feltene markert med Varighet.
  • Hvis datofeltene er riktig satt opp, kan det hende gruppa har blitt skjult fra aktivitetslista manuelt. Sjekk at knappen "Vis i aktivitetsliste" Oppsett > Design er skrudd på.

Det kan også være at man ikke ser gruppen fordi man har kommet i skade for å legge gruppen i seg selv. Da finner du ikke frem til gruppen igjen med mindre den har hatt aktiviteter i seg. 

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss