Kursbeviset går over flere sider. Hjelp!

Det er innholdet i kursbeviset som bestemmer hvor mange sider det går over. Hvis kursbeviset går over flere sider (mer enn ett A4-ark) er det fordi det er for mye innhold til at det er plass på et enkelt ark. Mulige løsninger:

  • Bruke mindre bilder
  • Bruke mindre tekst
  • Fjerne linjeskift/mindre blankt innhold
  • Endre på oppsettet på andre måter, for eksempel ha mer tekst på samme linje

Ta kontakt dersom disse rådene ikke hjelper eller dere har spesialtilpassede maler. 

Sørg for at du forhåndsviser kursbeviset før du sender det ut.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss