Hva er forskjell på hovedprodukt og ekstraprodukt?

Før versjon 5.0 var det slik at for at en aktivitet kunne ha produkter med betaling, var det nødt til å være et hovedprodukt også. Dette gjelder ikke fra versjon 5, og nå kan man fint ha kun ekstraprodukter med betaling, og man trenger ikke hovedprodukt.

Alle aktiviteter som skal kreve betaling må ha et hovedprodukt. En aktivitet kan derfor ikke kun ha ekstraprodukter.

  • Hovedprodukter er obligatoriske for alle som melder seg på aktiviteten, og dersom man bruker "meld på flere"-funksjonaliteten vil riktig antall hovedprodukter regnes ut og faktureres automatisk. 
  • Ekstraprodukter er valgfrie produkter som kundene kan velge i tillegg til hovedproduktet.

Skal man bruke ekstraprodukter sammen med "meld på flere" må felt for å velge produkt enten legges ved for ekstradeltagere og fylles ut for hver deltager, eller man kan bruke antall-feltet for ekstraprodukter på hoveddeltageren. For at ekstradeltager også skal ha flere produkter, må man huske å huke av for "Bruk felt for ekstradeltagere" når man oppretter sitt skjema. 

NB! De med versjon 5 og oppover trenger nå ikke å benytte seg av hovedprodukt.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss