Hva er forskjell på hovedprodukt og ekstraprodukt?

For en aktivitet kan man knytte opp kun et hovedprodukt, kun ekstraprodukter eller en kombinasjon av hovedprodukt og ekstraprodukter.

  • Hovedprodukter er obligatoriske for alle som melder seg på aktiviteten, og dersom man bruker "meld på flere"-funksjonaliteten vil riktig antall hovedprodukter regnes ut og faktureres automatisk. 
  • Ekstraprodukter er valgfrie produkter som deltagerne velger aktivt ved utfylling av skjema.

Skal man bruke ekstraprodukter sammen med "meld på flere" må felt for å velge produkt enten legges ved for ekstradeltagere og fylles ut for hver deltager, eller man kan bruke antall-feltet for ekstraprodukter på hoveddeltageren. For at ekstradeltager også skal ha flere produkter, må man huske å huke av for "Bruk felt for ekstradeltagere" når man oppretter sitt skjema. 

NB! Man er ikke nødt til å ha et hovedprodukt i skjema. 

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss