Hvorfor er ikke spørreundersøkelsen synlig?

For at spørreundersøkelsen skal være synlig, må følgende punkter følges:

  1. Den må være satt til aktiv på Oppsett-siden (standard).
  2. Dagens dato må være innen dato for "varighet". 
  3. Selve skjemaet må være påslått på Spørreskjema-fanen (standard).

For undersøkelser knyttet til en aktivitet gjelder følgende punkter også:

  1. Aktiviteten den er knyttet til må være aktiv. Oppsett>Grunnleggende, huk av for "Vis aktiviteten etter sluttidspunkt"
  2. Knappen "Forhåndsvisning" i selve spørreundersøkelsen vil ikke fungere. For å kunne se undersøkelsen, så må du selv stå som "Påmeldt" i aktiviteten. Du kan da gå inn på din egen deltagerlink i aktiviteten og finne en fane som heter Spørreundersøkelse:

    Så fort deltager har svart på undersøkelsen, så vil ikke lengre denne fanen vises.

Du kan vise spørreundersøkelsesfanen og informasjon om undersøkelsen uten å vise selve skjemaet ved å slå av visningen av skjemaet på Spørreskjema-fanen.

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss