Hvorfor er ikke spørreundersøkelsen synlig?

For at spørreundersøkelsen skal være synlig, må følgende punkter følges:

  1. den må være satt til aktiv på Oppsett-siden (dette er standard).
  2. dagens dato må være innen dato for "varighet". 
  3. selve skjemaet må være påslått på Spørreskjema-fanen (dette er óg standard).

For undersøkelser knyttet til en aktivitet gjelder følgende punkter også:

  1. aktiviteten den er knyttet til må være aktiv.
  2. personen som viser skjemaet må være registrert deltager med tilgangskode i aktiviteten. Man kan dermed ikke se på det som en test, uten å da være en registrert respondent.

Du kan vise spørreundersøkelsesfanen og informasjon om undersøkelsen uten å vise selve skjemaet ved å slå av visningen av skjermaet på Spørreskjema-fanen.

Merk: det er forskjell på forhåndsvisning og visning av undersøkelser. Forhåndsvisning viser den slik den ville fremstått som aktiv. Du kan forhåndsvise en undersøkelse knyttet til en aktivitet uten at den er tilgjengelig for andre enn deg selv.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss