Hva er universell utforming?

En nettside som er universelt utformet er tilgjengelig for alle mennesker, uavhengig av funksjonsevne. Private og offentlige organisasjoner er lovpålagt å ha universelt utformede nettsider.

Brukere som setter opp påmeldingsskjemaer og nettsider med Pindena Påmeldingssystem er derfor lovpålagt å følge denne forskriften for det innholdet de publiserer.

Vi anbefaler alle våre kunder å sette seg ytterligere inn i universell utforming på difis nettsider  http://uu.difi.no/.

DIFI sine råd angående skjema:

https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/losningsforslag-web/skjema

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss