Hva er universell utforming?

En nettside som er universelt utformet er tilgjengelig for alle mennesker, uavhengig av funksjonsevne. Private og offentlige organisasjoner er lovpålagt å ha universelt utformede nettsider.

Brukere som setter opp påmeldingsskjemaer og nettsider med Pindena Påmeldingssystem er derfor lovpålagt å følge denne forskriften for det innholdet de publiserer.

Universell utforming-kategorien i våre "Ofte stilte spørsmål" dekker bare en liten del av de mest aktuelle kravene.

Vi anbefaler alle våre kunder å sette seg ytterligere inn i universell utforming på difis nettsider  http://uu.difi.no/.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss