Hvordan kan jeg inkludere påmeldingssystemet i min hjemmeside? (iframe)

Vi anbefaler at dere legger inn aktivitetslisten eller spesifikke aktiviteter som en  iframe i deres hjemmeside. Dette gjøres ved å legge inn følgende javascript-kode på en side / mal i deres publiseringssystem.

Med javascript:
Vi har nå (fra versjon 5.2.2) laget et eget embed-script som du enkelt inkluderer på din hjemmeside.

<div id="pameldingssystem-embed" data-registration-id="" data-width="100%" data-height="1000"></div>
<script id="pameldingssystem-script" src="https://---navn---.pameldingssystem.no/embed.js?RegistrationID=" type="text/javascript"></script>
 • div-taggen plasseres der du ønsker at aktiviteten eller gruppa skal inkluderes på siden.
  Du kan spesifisere hvilken aktivitet eller gruppe du vil vise ved å skrive id-nummeret i data-registration-id. (ID ser dere i systemet, for hver spesifikk gruppe eller aktivitet)
 • script-taggen bør plasseres så langt ned i html-koden som mulig (helst rett før /body-taggen), men den kan også plasseres sammen med div-taggen.
  Bytt ut ---navn--- i script-linjen med deres installasjonsnavn så linken peker til deres versjon av påmeldingssystemet. (installasjonsnavn er deres link. feks: pindena.pameldingssystem, så er "pindena" installasjonsnavnet) Merk: har dere endret domenenavn, så skal hele det inn i koden istedenfor navn.pameldingssystem.

Uten javascript:
Hvis du ikke kan bruke javascript eller du bare skal inkludere en liste med aktiviteter i en gruppe kan du legge inn iframe-koden direkte:

<iframe frameborder="0" title="Pindena påmeldingssystem" src="https://---navn---.pameldingssystem.no/registration/---id---" width="100%" height="1500" name="Pindena påmeldingssystem" id="pindenaIframe" style="margin:0px; padding:0px; border:0px;">
</iframe>

Bytt ut ---navn--- med ditt subdomene og ---id--- med id-nummeret til gruppa (evt ta bort ---id--- hvis du vil vise hovedaktivitetslista).

Før versjon 5.2.2:
Tidligere måtte du lime inn hele javascriptet selv:

<script type="text/javascript">// <![CDATA[   
// Define default registration url   
var regurl = 'https://---navn---.pameldingssystem.no/registration/';   
var idvalue = '';   
// Fetch current url   
var url = window.location.href;   
// Next, split the url by the ? to retrive querystring   
var qparts = url.split("?");   
// Check if there is a querystring   
if (qparts[1] != undefined) {     
  // Next, split the querystring by the & and find the name-value pairs (nvp)     
  var params = qparts[1].split("&");     
  // Loop through the nvps to find the RegistrationID     
  var i = 0;     
  while (i < params.length) {       
    // Split the parameter-value pair by the = and find the value of the id       
    var idparam = params[i].split("=");       
    if (idparam[0] == 'RegistrationID') {         
      idvalue = idparam[1];         
      break;       
    }       
    i++;     
  }     
  // Add id value and querystring to iframe url     
  regurl += idvalue + '/?' + qparts[1];   
} else if (idvalue.length > 0) {
  regurl += idvalue + '/';   
}   
// Create the iframe   
document.write('<iframe frameborder="0" title="Pindena påmeldingssystem" src="' + regurl);   
document.write('" width="100%" height="1500" name="Pindena påmeldingssystem" id="pindenaIframe" style="margin:0px; padding:0px; border:0px;">');   
document.write('</iframe>');
// ]]></script><strong></strong>
 • Bytt ut ---navn--- i variabelen regurl (linje 3) så linken peker til deres versjon av påmeldingssystemet.
 • Hvis du bare vil vise en spesiell aktivitet så legger du id-en inn i variabelen idvalue (linje 4).

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss