Hvordan kan vi bruke egen avsenderadresse?

På grunn av utviklingen i kampen mellom spammere og søppelpostfiltrene har vi blitt nødt til å stramme inn på fleksibiliteten ved utsendelse av epost. Fra versjon 4.4 er det ikke lenger mulig å bestemme avsenderadresse for hver aktivitet, man kan isteden velge Svar til-adresse og det er fortsatt mulig å velge Avsendernavn. Standardavsender for alle eposter er noreply@pameldingssystem.no.

Hvis dere ønsker å bruke en egen avsenderadresse kan vi legge det inn, men vi anbefaler det bare hvis dere samtidig gjør et av punktene under:

  1. Lag en SPF-regel for våre servere, se egen FAQ-artikkel om dette.
  2. Opprett en egen SendGrid-konto, helst med whitelabel av domenet deres. Vi har en egen kategori med flere FAQ-artikler om dette.
  3. Opprett en egen avsenderadresse i deres eget epostsystem og gi påmeldingssystemet tilgang til denne epostkontoen i deres SMTP-server.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss