Hvordan kan vi bruke egen avsenderadresse?

På grunn av utviklingen i kampen mellom spammere og søppelpostfiltrene har vi blitt nødt til å stramme inn på fleksibiliteten ved utsendelse av e-post. Man kan derfor ikke bestemme avsenderadresse for hver aktivitet, man kan isteden velge Svar til-adresse og det er fortsatt mulig å velge Avsendernavn. Standard avsenderadresse for alle e-poster er noreply@pameldingssystem.no.

Hvis dere ønsker å bruke en egen avsenderadresse kan vi legge det inn, men vi anbefaler det bare hvis dere samtidig gjør et av punktene under:

  1. Opprett en egen SendGrid-konto, med hvitelisting (whitelabel) av domenet deres.

    Dere kan også bruke de fleste andre leverandører av utsendelse av e-post, bare de gir oss mulighet til å sende med SMTP (Mandrill, Sparkpost, Mailgun osv.).

  2. Opprett en avsenderadresse i deres eget e-postsystem og gi påmeldingssystemet tilgang til denne e-postkontoen i deres SMTP-server.
Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss