Hvordan vet jeg hvilken versjon av påmeldingssystemet jeg har?

På innloggingssiden, før du logger inn, ser du noen tall som angir hvilken kodeversjon (code version) av systemet du bruker. Eksempler på versjoner er 4.1.3 og 5.0.1.
Det står også hvilken databaseversjon du har. Denne samsvarer vanligvis med kodeversjonen

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss