Hvordan bruke farger?

I publiseringsverktøyet har du mulighet for å angi tekst- og bakgrunnsfarge. Det er viktig at kontrasten mellom tekst og bakgrunn følger gjeldene krav.

I tillegg er det heller ikke tillatt å bruke farger som eneste virkemiddel for å skille på innhold eller annet. Har du en viktig melding du vil tydeliggjøre kan det være bra å bruke en annen skriftfarge. Da må du også bruke et annet virkemiddel, for eksempel fet skrift eller understreking, slik at tydeliggjøringen er synlig også for mennesker med nedsatt fargesyn.

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss