Hvordan bruke lenker?

Lenker/linker skal være tydelig avmerket som lenker. For eksempel gjennom bruk av farge og understreking.

Hvordan legge til lenke i Beskrivelsefeltet?

Lenker legges til ved "Instert/edit link", og kan legges til på både tekst og bilder. Lenketeksten og/eller -konteksten skal være beskrivende, slik at brukeren ikke er i tvil om hvor lenken fører. Ved å trykke på ikonet for lenke, så åpner man bildet nedenfor "Insert link". 

Hvordan legge til lenke i hjelpetekstfeltet?

Benytt ikonet for lenke, som vist i gult i bildet under. Sørg for å ha markert tekst som lenken skal knyttes til. 

Da åpnes et nytt vindu, som vist nedenfor. På feltet "Target" kan man velge om lenken skal åpnes som et nytt vindu, eller erstatte vinduet man er i. 


Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss