Hvordan bruke lenker?

Lenker/linker skal være tydelig avmerket som lenker. For eksempel gjennom bruk av farge og understreking.

Lenker legges til ved "Instert/edit link", og kan legges til på både tekst og bilder. Lenketeksten og/eller -konteksten skal være beskrivende, slik at brukeren ikke er i tvil om hvor lenken fører. Her kan man skrive inn en "Title". 

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss