Hva er backend og frontend?

Både backend og  frontend er begrep som benyttes i IT-verden. 


Backend:
Det som ligger bak og som deltagerne ikke ser. Det er her påmeldingsskjemaet bygges opp og alle innstillingene settes:

Frontend:
Det som vises for deltagere, dvs. for de som ikke er brukere av systemet. Dette er det som vises når man i backend klikker "Vis":

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss