Hvordan invitere deltagere?

For å invitere deltagere er det flere måter å utføre det på. Den første innebærer at du kjenner til deltagerne, den andre innebærer at du ikke vet hvem deltagerne er, og den siste er rett og slett å dele linken til aktiviteten.  

Inviter deltagere ved å importere Excel fil:

 1. Form påmeldingsskjemaet slik du ønsker. 
 2. Opprett en Excel fil, ved å kopiere slik Importformatet ser ut på Deltagere > Importer.  
 3. Importer denne Excel filen via den aktuelle aktiviteten > Deltagere > Importer. Velg status Importert. 
 4. Nå er alle fra filen importert med informasjonen du hadde angitt. Nå må de inviteres for å melde seg på / eller avslå. 
 5. Gå inn på deltagerlisten. Filtrer eventuelt på status i filteret, merk av for alle deltagere ved å klikke i den lille boksen til venstre for den røde "Slett"-knappen, eller merk eventuelt kun av for én eller flere utvalgte deltagere. Klikk på "Send"-knappen, og velg "Invitasjon". 

 6. Når de får tilsendt invitasjonen, trykket på den vedlagte linken, så får de opp den allerede utfylte informasjonen. Har du fylt ut tittel og arbeidssted i Excel filen, så vil de nå se at den informasjonen allerede er utfylt. De fyller ut resten av den påkrevde informasjonen, og trykker Meld på. Her kan de også velge å trykke på "Avslå".
 7. Denne deltageren blir da oppdatert i backend med den nye informasjonen, og får f.eks status Påmeldt hvis alt gikk greit. 
 8. Hvis du vil invitere flere senere, så gjør du samme prosess. 

Inviter deltagere ved å melde de på selv:

 1. Du kan også på den aktuelle aktiviteten, melde på deltageren, med den informasjonen du kan. Som feks navn og e-postadresse. Dette gjøres via Deltagere > Meld på. 
 2. Pass på å sett status som Importert. Og følg så trinn 5 fra forrige punkt for å invitere. Da har personen mulighet til å fylle ut mer informasjon, velge dato som passer best for møte og lignende. 

Inviter deltagere ved å sende ut link:

 1. Hvis du ikke vet hvem som skal delta, og det kanskje er en åpen aktivitet, så kan du gjøre ferdig påmeldingsskjemaet, og trykke på Vis. Her kan du kopiere linken, og deretter legge ut på din Facebook, hjemmeside og lignende. Da får alle mulighet til å melde seg på. 
Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss