Hvorfor blir ikke e-post og SMS sendt fra systemet?

For at systemet skal sende ut automatiske e-poster og SMS må man benytte de reserverte e-post- og telefonfeltene når man setter opp påmeldingsskjemaet. Du kan gjerne bytte navn på feltene, men de beholder likevel sin reserverte feltfunksjonalitet.

SMS: Fra versjon 5.11.0
Fra denne versjonen har det kommet en ny og forbedret validering av mobilnummer. Man velger landskode i egen nedtrekksmeny, og feltet blir grønt når nummeret er lagt inn i riktig format i forhold til landskoden:

Ved import av norske nummer, trenger man ikke å ta med landskode. +47 vil velges automatisk.

Ved import av utenlandske nummer, så må nummeret legges inn i importfilen med '+ foran landskoden. I Excel er det viktig med den lille ' foran + for at ikke Excel skal tolke det som en formel, f.eks: '+4407400123456.
Nummeret må importeres uten mellomrom eller bindestrek.

SMS: Før 5.11.0:
I tidligere versjoner er det viktig at utenlandske nummer legges inn uten +. Kun landskode (f.eks 45), og så resten av nummeret rett bak (ikke mellomrom og ikke +), f.eks: 4407400123456.
Det kan ikke være mellomrom eller bindestrek i telefonnummer. 

Det er ingen feilmelding som kommer ved utsendelse til "feil type" telefonnummer. Pass på at telefonnummer er korrekt før utsendelse. 

E-post:
Noen ganger blir e-post sendt fra systemet markert som spam/søppelpost hos deltageren. Sannsynligheten for dette øker hvis du bruker en egendefinert avsenderadresse. 

Om dere opplever at kunder ikke mottar e-post, så må de høre med sin IT-avdeling og få de til å sjekke brannmuren. 
Dersom dere opplever at en flere fra ett og samme selskap som ikke mottar epost, så ta kontakt med oss. Vi vil da kunne sende dere vårt IP-nummer, slik at IT-avdelingen i dette selskapet kan åpne for dette.

Bruker dere SendGrid, Mandrill, MailChimp eller lignende, så må dere også sjekke der. Det kan f.eks. være at dere har glemt å fylle ut betalingsinformasjon, eller gått over grensen for maks antall utsendelser i måneden. 

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss