Hvorfor blir ikke e-post og SMS sendt fra systemet?

For at systemet skal sende ut automatiske e-poster og SMS må man benytte de reserverte e-post- og telefonfeltene når man setter opp påmeldingsskjemaet. Du kan gjerne bytte navn på feltene, men de beholder likevel sin reserverte feltfunksjonalitet.

Merk: det kan ikke være mellomrom eller bindestrek i tlfnummer. 
Utenlandske nummer er OK, husk å ha landkode (f.eks 45), men ikke + ved utsending av SMS.
Merk: Det er pr i dag ingen feilmelding som kommer ved utsendelse til "feil type" telefonnummer. Pass på at telefonnummer er korrekt før utsendelse. 

Noen ganger blir e-post sendt fra systemet markert som spam/søppelpost hos deltageren. Sannsynligheten for dette øker hvis du bruker en egendefinert avsenderadresse.
Om dere opplever at kunder ikke mottar e-post, så må de høre med sin IT-avdeling og få de til å sjekke brannmuren. 
Merk: ta kontakt med oss om dere opplever at en flere fra selskap ikke mottar epost. Da vil vi sende dere vårt IP-nummer, slik at dette kan åpnes for av IT avdelingen i det selskapet.

Merk: Bruker dere SendGrid, Mandrill, MailChimp eller lignende også, så må dere også sjekke der. Det kan feks være at dere har glemt å fylle ut betalingsinformasjon, eller gått over max antall utsendelser i måneden. 

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss