Hvordan se på Payments i Stripe?

Inne på din Stripe konto vil du se oversikt over innbetalinger under "Payments". 

Her vil det eksempelvis stå informasjon om:

 1. Beløpet som er innbetalt
 2. Rett under beløpet vil referansekoden som du kan søke opp i Rapporter > Betaling, stå oppført.
 3. Payment details er diverse informasjon om pris og avgift.
 4. Metadata. Dette er informasjon som er knyttet til den deltageren i korrekt aktivitet, husk å benytt reserverte felt. Her kan det f.eks stå: 
  - Accounting (tekstfeltet Konto/prosjekt fra Aktivitet > Oppsett > Avansert)
  - Activity (navnet på selve aktiviteten)
  - Date (dato for aktiviteten)
  - Email (epostadressen til deltageren)
  - Name  (fornavn og etternavn)
  - Phone (mobiltelefonnummer)
 5. Card. Informasjon om betalingskortet.
 6. Connections. Her vises det ingen informasjon.
 7. Receipt history. Her kunne det stått om det ble sendt ut kvittering via Stripe. 
 8. Logs. Viser logg i en koded versjon. 
 9. Events
  Her vil det stå beløpet som ble overført, og hvilken dato. 
Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss