Kan spørreundersøkelsen være knyttet til en aktivitet?

Absolutt. Du kan velge mellom å ha en spørreundersøkelse tilknyttet en aktivitet, eller la den stå alene.

For å knytte den til en aktivitet så kan du gjøre dette på to ulike måter.

Når spørreundersøkelsen ikke er opprettet, via aktiviteten:

  1. Trykk deg inn på den aktuelle aktiviteten.
  2. Trykk så på Påmeldingsskjema > Spørreundersøkelse
  3. Her kan du nå opprette en ny spørreundersøkelse som er tilknyttet aktiviteten

Når spørreundersøkelsen er opprettet, via spørreundersøkelsen:

  1. Trykk deg inn på den aktuelle spørreundersøkelsen 
  2. Trykk så på Oppsett > Avansert.
  3. Under "Tilknyttet aktivitet" velger du den aktiviteten du ønsker at den skal være tilknyttet
Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss