Betalingsrapport

Pindena AS er ikke knyttet til deres betalingsløsninger som Netaxept, Stripe eller faktura, og vi mottar heller aldri pengene som kommer inn til dere. Dette gjør den valgte betalingsløsningen deres. Hos Pindena Påmeldingssystem kan du derimot se en oversikt, over hvem som har betalt, og hvor mye som har kommet inn basert på hvilke/hvor mange produkter som er kjøpt og betalt. 

 1. I venstremenyen kan du klikke på Rapporter -> Betaling. 
 2. Siden er her delt inn i tre funksjoner: Søk, Oppsummering og Rapport. 
 3. For å videre søke så spørs det hvilken informasjon man vil ha. I "Søk" feltet øverst har man flere muligheter. 
 4. Kan f.eks velge en spesifikk aktivitet, og dette velges i feltet "Aktivitet". Husk å samtidig endre dato i "Fra" feltet på høyre side. Dette trenger ikke være korrekt dato, men kan sette 1 år tilbake i tid om ønskelig, bare datoen er før aktiviteten. 
 5. Trykk på "Søk". Da ser man betalingsoversikten i "Oppsummering" fra den valgte aktiviteten. Merk: Her vises antall ekstradeltagere i forhold til hvor mange produkter som står solgt. 
 6. Helt nederst på siden, under overskriften "Rapport", ser man deltagerne og deres referanse til betaling. Her står det også hvilken betalingsløsning som ble benyttet. 
 7. Her er det mulig å trykke seg inn på aktiviteten, eller deltageren, (når de har en strek under navnet). Da kan man se "profilen" til deltageren fra den aktuelle aktiviteten. Merk: Er det ikke en link her, så har deltageren blitt slettet, men står fortsatt oppført grunnet gjennomført betaling.

Det er mulig å sortere søket på:

 • Aktivitet
 • Betalingsmåte
 • Periode
 • Fra og Til

Merk:

 • Om dette var informasjonen du ønsket, så kan du trykke på knappen Eksporter til Excel.
 • Merk: er ikke knappen synlig, så er det grunnet at det er feil søkekriterier, og dermed ingen resultater. 

Etter å ha søkt blir resultatene vist i følgende oppsummering(rapport):

 1. ID. ID nummeret til deltageren. 
 2. Aktivitet. Navn på aktiviteten. 
 3. Navn. Firmanavn. 
 4. Dato. Dato når betalingen ble utført. 
 5. Betalingsmåte. Hvilken type betaling det med utført med. Feks. Stripe.
 6. Faktura. Nr på faktura / kvitteringen. 
 7. KID. KID nummeret hvis det er aktivert. 
 8. Betalingsreferanse. Referansen som kan knyttes opp til feks Stripe. 
 9. Sum. Total summen som ble innbetalt. 
Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss