Egen avsender på SMS

Som standard er pmsys avsendernavnet på SMS. Dette kan du endre til noe eget om ønskelig ved å ta kontakt med oss. Det kan legges inn flere avsendernavn som du kan velge mellom i SMS-oppsett.

Kriterier for avsendernavn

  1. Max 11 tegn 
  2. Ingen spesialtegn (tegn og æ,ø,å)
  3. Det kan skilles på store og små bokstaver i navnet 
  4. Det kan være et mobilnummer som dere selv disponerer, slik at mottagere kan svare på meldingen
  5. iPhone viser ikke mellomrom i navn, men det gjør Android.

Velg avsendernavn på SMS

Dersom det er lagt inn flere avsendernavn kan du velge mellom disse ved å gå til Oppsett > SMS-oppsett. Avsendernavnet vil gjelde for alle SMS som sendes fra denne aktiviteten.


Du kan se hva som er gjeldende avsendernavn for SMS inne i kommunikasjonsboksen for SMS:


Merk: Pris for utsending per SMS er 1 kr (eks mva). Vi kan legge til flere SMS avsendernavn uten kostnader. Dette er likt for hele installasjonen.

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss