Egen avsender på SMS

Som standard er pmsys avsender navnet på SMS. Dette kan du endre til noe eget om ønskelig.

  1. Max 11 tegn 
  2. Ingen spesialtegn  
  3. Det kan skilles på store og små bokstaver i navnet 
  4. Det kan være et mobilnummer som dere selv disponerer, slik at mottagere kan svare på meldingen
  5. iPhone viser ikke mellomrom i navn, men det gjør Android.

Merk: Det er likt for hele installasjonen.
Pris for utsending per SMS er 1 kr. Vi endrer deres SMS avsendernavn uten kostnader. 

Kontakt oss hvis du ønsker endring av ditt SMS avsendernavn.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss