Hvordan bruke stikkord som krav til påmelding?

Det er mulig å kreve at dine deltagere skal ha bestått et kurs, før de får lov til å melde seg på neste kurs. Ett stikkord kan tilhøre ett spesifikt kurs som må ha vært bestått. Når neste kurs da har det stikkordet, så må de ha bestått det første kurset for å kunne delta.

For å benytte dette, må du gjøre følgende:

  1. Gå inn på den aktuelle aktiviteten.
  2. Skriv inn stikkord på det første kurset, som må være bestått. Stikkord fyller du inn nederst på siden under Oppsett > Grunnleggende.
  3. Dette stikkordet finner du igjen i den neste aktiviteten når du skal velge.
  4. Gå inn på aktivitet nr 2, altså, det neste kurset. Velg Oppsett > Avansert og gå til feltet "Krav for påmelding". I nedtrekksmenyen for "Kreverbestått kurs" finner du igjen og velger stikkordet du valgte i den første aktiviteten:

    Merk: Her er det viktig å ha likt påmeldingsskjema! Altså at det skal kun fylles ut hva som ble fylt ut for det første kurset. Hvis ikke så klarer ikke systemet å finne korrekt deltager.

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss