Hva er API?

API (Application Programming Interface).  

Pindena har noen API'er, og legger ut de som er tilgjengelige på denne siden.
Pindena Checkin App benytter seg av API for å hente oversikt over aktiviteten og de tilhørende deltagerne for å oppdatere oppmøtestatus. 

Det eksisterer også API for noen kunder, er dette noe du ønsker så er det bare å ta kontakt med oss.  

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss