Hva er API?

API (Application Programming Interface) er et sett med tjenester som finnes for å kunne hente ut eller endre informasjon i et datasystem.

Pindena har noen API-er, og legger ut de som er tilgjengelige på denne siden.
Pindena Checkin App benytter seg av API for å hente oversikt over aktivitetene og de tilhørende deltagerne for å oppdatere oppmøtestatus.

Det eksisterer også API for noen kunder, er dette noe du ønsker så er det bare å ta kontakt med oss.

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss