Kopiere aktivitet og deltagere

Alle lisenser kan kopiere en aktivitet, men kun de med Pro, Premium og Enterprise kan få lov til å kopiere deltagerne i tillegg til hele aktiviteten. 

For å kopiere en aktivitet, gjør følgende:

  1. I aktivitetsoversikten, se etter den aktiviteten som skal kopieres. 
  2. Trykk på knappen Kopier til høyre for navnet på aktiviteten
  3. Da får du opp et lite vindu. Her kan du velge Varighet: dato for den nye aktiviteten. Gjenta: om dette skal være en aktivitet som skjer hver uke, måned og lignende. 
    I eksempelet under, så har man en aktivitet fra 2019 som skal gjenta seg den samme datoen i hver måned fra januar - juni 2020, til samme klokkeslett (den regner datoen i feltet Varighet + det antall ganger som defineres på linjen Gjenta):

    Når du så klikker Kopier, så har du 6 nye aktiviteter i aktivitetsoversikten:Har du for eksempel en aktivitet som skal gjenta seg hver uke, så tas det utgangspunkt i ukedagen for datoen i feltet Varighet og kopierer til samme ukedag for x antall uker / ganger.

  4. Om du ønsker å kopiere deltagerne fra den andre aktiviteten, huk av i boksen Kopier deltagere. Deltagerne vil da vises i den nye aktiviteten også, med standard status som Importert. Vær oppmerksom på at det kun er deltagerens kontaktinformasjon (fra reserverte felt) som kopieres: Fornavn, Etternavn, E-post, Mobil og Firma-/avdelingsnavn  
Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss