Kopiere aktivitet og deltagere

Alle lisenser kan kopiere en aktivitet, men kun de med Pro, Premium og Enterprise kan få lov til å kopiere deltagerne i tillegg til hele aktiviteten. 

For å kopiere en aktivitet, gjør følgende:

  1. I aktivitetsoversikten, se etter den aktiviteten som skal kopieres. 
  2. Trykk på knappen "Kopier" til høyre for navnet på aktiviteten
  3. Da får du opp et lite vindu. Her kan du velge Varighet: dato for den nye aktiviteten. Gjenta: om dette skal være en aktivitet som skjer hver uke, måned og lignende. 
  4. Om du ønsker å kopiere deltagerne fra den andre aktiviteten, huk av i boksen "Kopier deltagere". Deltagerne vil da vises i den nye aktiviteten også, med standard status som Ny. 

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss