Hva er ekstradeltagere?

  1. Ekstradeltagere er personer som er påmeldt sammen med en hoveddeltager, slik at det blir en gruppepåmelding. På de aktuelle felter for For å aktivere muligheten til å legge til ekstradeltagere må du huke av for hvilke felt som skal være tilgjengelige for ekstradeltagerne i skjemabyggeren. ( "Bruk felt for ekstradeltagere")

  2. Ved betaling er det alltid hoveddeltageren som er økonomisk ansvarlig for hele gruppa. Skal ikke betaling foregå samlet, kan ikke deltagerne melde seg på i en gruppe.
  3. Hoveddeltageren bruker skjemaet til å melde seg på som normalt. Dersom det er mulig å legge til ekstradeltagere er det tilgjengelig en knapp markert med "Legg til flere" (eller lignende) under hoveddeltagerens skjema. 
  4. Ekstradeltagerfunksjonen må ikke brukes sammen med det reserverte Antall-feltet. Melder man på ekstradeltagere blir de automatisk talt opp i antallet påmeldte.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss