Hva er ekstradeltagere?

Ekstradeltagere er personer som er påmeldt sammen med en hoveddeltager, slik at det blir en gruppepåmelding. 

  • Ved betaling er det alltid hoveddeltageren som er økonomisk ansvarlig for hele gruppa. Skal ikke betaling foregå samlet, kan ikke deltagerne melde seg på i en gruppe.
  • Hoveddeltageren bruker skjemaet til å melde seg på som normalt. Dersom det er mulig å legge til ekstradeltagere er det tilgjengelig en knapp markert med "Legg til flere" (eller lignende) under hoveddeltagerens skjema. 
  • Dersom det er tillatt endring av påmelding (Oppsett > Avansert), så er det kun hoveddeltager som kan utføre en eventuell endring for sine ekstradeltagere. 
  • Ekstradeltagerfunksjonen må ikke brukes sammen med det reserverte Antall-feltet. Melder man på ekstradeltagere blir de automatisk talt opp i antallet påmeldte.
  • Under Oppsett > Avansert kan man eventuelt legge inn et begrenset antall ekstradeltagere per hoveddeltager (ligger som standard med verdi 0 som betyr at det ikke er noen begrensning).

Hvordan aktivere muligheten for å legge til ekstradeltagere:

Under "Felt i påmeldingsskjema" har man en egen kolonne hvor man kan huke av for de feltene som skal være aktivisert for ekstradeltagere:

Ekstra deltager , deltaker, ekstradeltaker

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss