Hva er en nedtrekksmeny?

  1. En nedtrekksmeny fungerer i stor grad på samme måte som radioknapper, i den forstand at man kun kan velge ett alternativ. 
  2. Nedtrekksmenyer egner seg godt der man har mange ulike valg.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss