Slette deltagere

Nytt fra 5.5.0

Slett enkelte deltagere

Hvis du ønsker å slette én eller flere deltagere helt, så huker du av i den lille boksen til venstre for den eller de deltagerne du ønsker å slette. Klikk så på den røde "Slett"-knappen (viser antall deltagere du har huket av for i parentes). 

Slett alle deltagere

For å slette absolutt alle deltagere i aktiviteten, huker du av i den lille boksen til venstre for den røde "Slett"-knappen. Alle deltagerne i listen blir nå huket av (selv om den lille boksen øverst blir stående tom, så er alle deltagerne valgt). Klikk på den røde "Slett"-knappen. 

Du vil få opp en ekstra boks med spørsmål om du faktisk ønsker å slette alle deltagere.


OBS! Om dere trykker "Ja - slett" her og ber oss om å hente deltagerne inn igjen, vil vi fakturere dere i etterkant.


Slett deltagere med en bestemt status

Ønsker dere å slette én, flere eller alle deltagere med en bestemt status, så kan filteret over deltagerlisten benyttes. Huk av for den eller de statusene dere ønsker, eller søk opp en deltager i søkefeltet. Følg så beskrivelsene over.
Merk: Dersom dere har filtrert ut for eksempel kun deltagere med status "Avslått" og så huker av for alle deltagerne i listen dere da har fått opp, så er det kun disse som blir slettet - ikke de med andre statuser. 


FØR versjon 5.5.0

Slett enkelte deltagere

På høyre siden i Deltageroversikten, står det knapp for Slett ved siden av knapp for Endre.

For å slette enkelte deltagere, må knappen trykkes på for hvert enkelt navn som skal slettes.

Slett alle deltagere

Om man på deltageroversikten til en aktivitet, velger knappen "Slett alle", så vil alle deltagerne bli slettet.

Det er ikke mulig å filtrere på f.eks status, eller å markere noen deltager, for så å trykke "Slett alle". 

Dette står også beskrevet i hjelpeteksten på den siden, så om dere gjør dette, og ber oss om å hente deltagerne igjen, vil vi fakturere dere i etterkant.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss