Slette deltagere

Slett enkelte deltagere

Hvis du ønsker å slette én eller flere deltagere helt, så huker du av i den lille boksen til venstre for den eller de deltagerne du ønsker å slette. Klikk så på den røde "Slett"-knappen (viser antall deltagere du har huket av for i parentes). 

Slett alle deltagere

For å slette absolutt alle deltagere i aktiviteten, huker du av i den lille boksen til venstre for den røde "Slett"-knappen. Alle deltagerne i listen blir nå huket av (selv om den lille boksen øverst blir stående tom, så er alle deltagerne valgt). Klikk på den røde "Slett"-knappen. 

Du vil få opp en ekstra boks med spørsmål om du faktisk ønsker å slette alle deltagere.


OBS! Om dere trykker "Ja - slett" her og ber oss om å hente deltagerne inn igjen, vil vi fakturere dere i etterkant.


Slett deltagere med en bestemt status

Ønsker dere å slette én, flere eller alle deltagere med en bestemt status, så kan filteret over deltagerlisten benyttes. Huk av for den eller de statusene dere ønsker, eller søk opp en deltager i søkefeltet. Følg så beskrivelsene over.
Merk: Dersom dere har filtrert ut for eksempel kun deltagere med status "Avslått" og så huker av for alle deltagerne i listen dere da har fått opp, så er det kun disse som blir slettet - ikke de med andre statuser. 


Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss