Kan vi koble til vår medlemsdatabase?

Dette er ikke med i standardprogramvaren, men dere kan kjøpe en tilpasning som kobler påmeldingssystemet opp mot deres medlemsdatabase.

Systemet sjekker deltagerens e-postadresse, mobil, org.nummer e.l. opp mot deres database for å finne ut om deltageren er medlem. Da kan dere bruke et produkt med medlemspris og et med ikke-medlemspris for å gi medlemmene rabatt. Ev. kan dere ha bare produkt med medlemspris for å sikre at bare medlemmer kan melde seg på.

Om dette er ønskelig for dere, ta kontakt så kan vi vurdere om tilpasningen er mulig og gi et estimat på antall timer.

Merk: Dette krever at medlemssystemet har et API som vi kan benytte. 

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss