Kan vi koble til vår medlemsdatabase?

Det er ikke med i standardprogramvaren, men dere kan kjøpe en tilpasning ved å koble påmeldingene opp mot deres medlemsdatabase. Da kan det gjøres slik at det f.eks finnes en medlemspris og en ikke-medlemspris og at e-postadressen til deltageren blir sjekket opp mot deres database for å få lov til å kjøpe medlemsprisen. 

Merk: om dette er en ønskelig tilpasning for dere, ta kontakt så kan vi gi et estimat på antall timer, og vurdere om tilpasningen er mulig. 
Dette krever at dere har en API som vi kan benytte. 

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss