Sjekkliste for en Pro / Premium aktivitet med betaling

Merk: Premium lisens tillater at man kan legge til flere sider med informasjon, punkt 6. Premium har også mulighet for betaling via faktura.

 1. Opprett aktiviteten.
 2. Opprett aktiviteten og skriv inn ønsket tittel, trykk på +Ny aktivitet
 3. Oppsett > Grunnleggende. Fyll ut all nødvendig informasjon og datoer.
 4. Oppsett > Avansert. Sørg for at det er huket av for “Kortbetaling”. Dette er valget for hvordan deltagerne skal betale. Husk at dere må ha opprettet konto i Stripe (eller lignende), og sagt ifra til oss at den skal være i LIVE modus. Uten dette kan dere ikke motta betaling fra deltagere. Dere kan selvsagt også velge faktura om dere har dette aktivert.
 5. Oppsett > Design. Velg et tema, bilder, tilbakemeldingstekster og innstillinger.
 6. Velg også om det skal være ekstra sider, som program, kontakt osv. De relevante sidene må da hukes av på “Vis side”, og fyll ut informasjon for hver av sidene.
 7. Fyll ut Påmeldingsskjema, og be om den informasjon som trengs.
 8. Oppsett > Epost-oppsett. Sørg for at det er korrekte epostadresser, og tekst som står.
 9. Opprett produkt.
 10. På venstremenyen; Produkter > Opprett produkt. Lag så mange produkter som nødvendig.
 11. Før inn et navn, og om ønskelig et produktalias som deltager ser istedenfor navn, i tillegg til kundepris, MVA-kode og varemengde (med mindre det er ubegrenset)
 12. Legg produkt i aktiviteten
 13. Gå tilbake til aktiviteten -> Påmeldingsskjema, og legg inn produktet enten som hovedprodukt, eller som et ekstraprodukt.
  Hovedprodukt: enhver deltager som melder seg på må betale for dette produktet.
  Ekstraprodukt: det kan settes opp som et valgfritt produkt å kjøpe, og da vil kun de som velger det måtte betale. Les også om "avhengigheter" i FAQ, da man kan benytte dette for et litt mer avansert, men bedre utformet skjema.
 14. Deltagere
 15. Importer deltagere via en Excel fil, eller send ut link til påmeldingen via ekstern e-post.
 16. Send ut invitasjon, og la påmeldingene starte!

NB! Som arrangør bør dere alltid teste påmeldingen og melde på dere selv, slik det vil være for en faktisk deltager. Om det er betaling, så kan dere komme helt til siden hvor kortnummer skal fylles inn, for så å stoppe der.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss