Hvordan lage en anonym spørreundersøkelse?

Det er mulig å ha flere typer spørreundersøkelse basert på hvordan respondentene skal behandles: 

 1. Man vet alt om respondenten, knyttet til en aktivitet.
 2. Man vet alt om respondenten, importert fra Excel.
 3. Anonym respondent, sendt ut link eksternt.
 4. Litt anonym respondent, knyttet til aktivitet. 
 5. Litt anonym respondent, importert fra Excel.

Bedre forklaring av de ulike metodene:

 1. Man vet alt om respondenten, knyttet til en aktivitet.
  Ved å ha en aktivitet som man oppretter en spørreundersøkelse til, så er spørreundersøkelsen knyttet til alle svar som står i aktiviteten. Dette er kjekt når man trenger å vite hvem som har svart hva, og vet å ha muligheten til full kontakt. 
 2. Man vet alt om respondenten, importert fra Excel.
  I en spørreundersøkelse kan man, i likhet med på en aktivitet, importere fra Excel. Da har man muligheten til å vite det som man behøver, som kontaktinfo, i tillegg til å samle inn de svarene man ønsker.
 3. Anonym respondent, sendt ut link eksternt.
  Den mest fullstendig anonyme metoden for en spørreundersøkelse er å sende ut link til spørreundersøkelsen eksternt. Da er det viktig å ikke be om kontaktinformasjonen, men heller kun svar på spørsmålene. Spørreundersøkelsen kan da ikke være knyttet til en aktivitet. En metode for å sende ut link til spørreundersøkelsen eksternt, kan allikevel være å legge denne inn i en vanlig e-post via deltagerlisten i aktiviteten. Så lenge det da ellers ikke er noen kobling mellom spørreundersøkelsen og aktiviteten, så kan ikke deltagerne knyttes opp mot svarene i undersøkelsen.
 4. Litt anonym respondent, knyttet til aktivitet. 
  Ved å ha en litt anonym spørreundersøkelse, kan man her hente inn deltagerne fra en aktivitet, uten at man spør på nytt om kontaktinformasjonen. Da vil man fortsatt kunne sende ut e-post om ønskelig, og de kan inviteres. Men man behøver ikke å sette opp at de må skrive inn sin kontaktinformasjon i spørreskjema. Vær oppmerksom på at det da også vil sendes ut en påmeldingsbekreftelse etter at respondenten har fylt ut skjema (informasjon om respondenten hentes fra aktiviteten.)
 5. Litt anonym respondent, importert fra Excel. 
  Dette er en litt anonym undersøkelse ved at man kan importere respondentene fra Excel, da er man nødt til å ha e-postadresse og/eller SMS for å sende ut link til deltagelse. Man behøver riktignok ikke å samle inn mer kontaktinformasjon fra respondenten. 
Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss