Info om serverdrift

Pindena Påmeldingssystem benytter Webhuset for virtuelle servere. 

Dette betyr blant annet:

  • Vi kan reinstallerer de virtuelle serverne.
  • Vi kan utføre reboot på serverne om det har skjedd noe, slik at de blir startet igjen.
  • Om det oppstår brann i dere datasenter, så utløses det en gass slik at servere ikke blir skadet.
  • Om strømmen blir kuttet, så har de dieselgenerator som opprettholder driften av serverne. 
  • De har sine datasentre i Norge.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss