Kan jeg sende purring på invitasjon på epost?

Absolutt!

Etter versjon 5.5.0

På både e-post og SMS kan man filtrere deltagere basert på status, samt velge i bulk. 

Om en har sendt ut invitasjoner til deltagere, og ønsker å purre på de som fortsatt ikke har svart, så kan man gjøre følgende:

 1. Gå inn på den aktuelle aktiviteten, og i deltagerlisten (Deltagere > Deltagere).
 2. Velg å huk av på "Inviterte" i filteret som vises over selve listen over navn. Da har du valgt å vise alle deltagere med status Invitert.
 3. Om du nå vil at ALLE med status Invitert skal motta e-post/SMS, så huker du av i avkrysningsboksen på venstre side, ved siden av knappen "Slett". Det betyr at ALLE i det filteret du nettopp valgte, er valgt. Dette dobbeltsjekket du med å se på tallet som nå vises ved siden av disse knappene. Det er antallet deltagere du nå har valgt. 
 4. Så trykker du på knappen Send > og E-post (eller SMS).
 5. Da åpnes et meldingsvindu, hvor du her må legge inn emne og innhold til e-posten du skal sende.
 6. (Merk, denne prosessen med å velge et filter, og så velge deltagere, kan benyttes til mye annet også. Som feks:
  - Velge alle som står som Fakturert, for å sende en e-post om påminnelse på å betale faktura. 
  - Velge alle som står som Påmeldt, for å sende e-post for å feks gi informasjon om rombytte før morgendagens konferanse.
  - Og alle lignende scenario.

Fra før versjon 5.5.0
Både på e-post og så SMS kan man filtrere deltagerne basert på status.

Om en har sendt ut invitasjoner til deltagere, og ønsker å purre på de som fortsatt ikke har svart, så kan man gjøre følgende:

 1. Gå på den aktuelle aktiviteten, og på Kommunikasjon > Epost.
 2. Der kan dere sende en påminnelsesepost med passende tekst, og velge i filteret mottagere med status "Inviterte".
 3. Scroll nedover, hvor du må skrive inn Emne, Innhold og en lenketekst. Husk å huk av for å inkludere linken. 
 4. Da er det kun de med status "Inviterte" som mottar e-posten, og de vil via linken, ha mulighet til å melde seg på eller avslå, slik som vanlig invitasjon. (Dette er grunnet at de allerede har blitt satt som status Invitert, da de ble tilsendt en invitasjon. 

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss