Det står at aktiviteten er fulltegnet, hva har skjedd?

Om en aktivitet vises som fulltegnet, så kan det være flere faktorer:

  1. Har dere satt en max grense på antall deltagere? "Maks antall deltagere" under Oppsett > Grunnleggende. Pass på at ikke grensen er lavere enn hva dere ønsker. Merk: 0 betyr ingen grense.

  2. Har dere valgt et hovedprodukt? Påmeldingsskjema > Påmeldingsskjema. Scroll litt ned til det står "Hovedprodukt". Her MÅ det stå "Ikke valgt", for at det faktisk ikke skal være et valgt produkt. Om det vises en blank linje, så kan dette være at dere har valgt et produkt uten navn.
    Merk: avkrysningsboksene behøver ikke å være huket av!

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss