Hva er radioknapper?

Radioknapper brukes for valg som utelukker hverandre, typisk Ja/Nei-spørsmål der kun ett alternativ kan velges av gangen. Radioknapper må alltid ha minst to alternativer, og det er obligatorisk å krysse av på ett alternativ. Det vil derfor være en standardverdi som er ferdig utfylt, og dette kan ikke fjernes. 

Legg til verdier og skill de med et komma.
For eksempel: Usikker,Ja,Nei

For at radioknapper skal ha noen funksjon må man ha flere produkter å velge mellom. Forskjellen mellom radioknapper og avkrysningsbokser er at radioknapper kun tillater ett valg, altså kan man kun velge ett av de mulige produktene. Merk at det heller ikke er mulig å velge  ingen produkter. Brukes dersom produkter utelukker hverandre (for eksempel hva man ønsker til hovedrett - man kan ikke velge både kjøttrett og vegetarrett) og alle må velge noe (det er forventet at alle spiser).

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss