Tilgjengelige tema

Følgende link viser til de ulike tema som er tilgjengelig i Pindena.  

NB! "Egendefinert design, sti til CSS" betyr at dere selv lager designet ved å benytte koden på siden, og lager alt selv. 

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss