Avhengigheter

Avhengigheter er hva navnet tilsier, og innebærer at man kan gjøre ett felt avhengig av svaret på et annet felt i skjemabyggeren.

For eksempel: 

  1. Felt nr 1 - Skal du på kurs? Svar: Ja,Nei. Om en deltager velger Nei, så skjer det ikke noe. Hvis deltageren velger Ja, så vises det et nytt felt, som da er satt til å være avhengig av "Ja". 
  2. Felt nr 2 - Velg din type billett. Svar: Medlemspris, Ikke medlemspris. Dette spørsmålet vil da kun vises om deltageren svarer "Ja".
  3. Felt nr 3 - Få frem korrekt type produkt. Om deltageren svarer "Medlemspris" så kan produktet for medlem vises. om deltageren velger Ikke medlemspris, så vil dette produktet vises. 

  4. Videre etter felt nr 1, nr 2 og nr 3 i eksemplet, kan man også fortsette i samme tråd, eller lage nye felt som er avhengig av andre felt.

Hva du må tenke på:

  • Pass på at du ikke lager avhengigheter som "går i sirkel", da vil ingen av disse feltene bli vist i skjemaet.
  • Et felt kan bare være avhengig av felt med følgende felttyper: Radioknapp og Nedtrekksmeny.
  • For å få opp et tidligere felt som valg i nedtrekksmenyene for "Avhenger av felt" og "Avhenger av verdi", så må du ha trykket på Lagre etter at du laget dette feltet. 
  • Tilgjengelig for Premium lisens.Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss