Avhengigheter

Fra versjon 5.1.0 er det en ny funksjon i skjemabyggeren som vi kaller for "Avhengigheter". Det er hva navnet tilsier, og innebærer at man kan gjøre ett felt avhengig av svaret på et annet felt.

For eksempel: 

  1. Felt nr 1 - Skal du på kurs? Svar: Ja,Nei. Om en deltager velger Nei, så skjer det ikke noe. Hvis deltageren velger Ja, så vises det et nytt felt, som da er satt til å være avhengig av "Ja". 
  2. Felt nr 2 - Velg din type billett. Svar: Medlemspris, Ikke medlemspris. Dette spørsmålet vil da kun vises om deltageren svarer "Ja".
  3. Felt nr 3 - Få frem korrekt type produkt. Om deltageren svarer "Medlemspris" så kan produktet for medlem vises. om deltageren velger Ikke medlemspris, så vil dette produktet vises. 

    Videre etter felt nr 1, nr 2 og nr 3 i eksemplet, kan man også fortsette i samme tråd, eller lage nye felt som er avhengig av andre felt.

Slik fungerer det:

  • Det har nå kommet to nye felt når man trykker på + knappen: "Avhenger av felt", og "Avhenger av verdi".
  • Pass på at du ikke lager avhengigheter som "går i sirkel", da vil ingen av disse feltene bli vist i skjemaet.
  • Et felt kan bare være avhengig av felt med følgende felttyper: Radioknapp og Nedtrekksmeny.
  • Tilgjengelig for Premium lisens.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss