Hva er reserverte felt?

Reserverte felt er markert med grå bakgrunn og har bestemte funksjoner i påmeldingssystemet, og må kun brukes som angitt. Eksempelvis er det reserverte e-postfeltet programmert til å håndtere e-postadresser og utsending av e-poster, og feltet må derfor aldri brukes til å angi noe annet enn e-postadresser.

Du kan endre navn på reserverte felt, men funksjonaliteten vil likevel være den samme, og de er fremdeles reserverte. For eksempel vil systemet behandle innholdet i e-postfeltet som e-postadresser selv om du skulle endre feltnavnet til "Mobilnummer".

Systemet bruker også reserverte mobil- og e-postfelt for å kontrollere at vi ikke får duplikatpåmeldinger (dersom det ikke er tillatt). Bruker du ikke de reserverte feltene for dette er det ingen kontroll på om samme person melder seg på flere ganger.

Utskrift av kursbevis, deltagerlister, bordkort og navnelapper vil også påvirkes dersom du ikke benytter deg av riktige reserverte felt (navn, firma, tittel o.l).

Dersom du ønsker flere felt i påmeldingsskjemaet må du benytte deg av ikke-reserverte felt.

Vil du ikke bruke det reserverte feltet, så huker du i avkrysningsboksene for riktig rad under Påkrevet, Deltager og Ekstradeltager (Vis/skjul i eldre versjoner). 

Merk: Ikke bruke de reserverte feltene til annet enn hva det er reservert for. Det kan skape store problemer for dere i forhold til hvilke svar som blir hentet inn.

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss