Hva er tekst og kommentarfelt?

I påmeldingsskjemaet kan man velge Felttype "Tekst". Dette benyttes der du vil at deltagerne skal komme med korte svar i fritekst, slik som navn, firmanavn eller adresser.

Du kan også velge Felttype "Kommentarfelt". Dette benyttes dersom du vil at deltagerne skal kunne skrive lengre svar i fritekst, slik som kommentarer, beskrivelser eller annet.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss