Hva er tekst og kommentarfelt?

I påmeldingsskjemaet kan man velge Felttype "Tekst". Dette benyttes der du vil at deltagerne skal komme med korte svar i fritekst, slik som navn, firmanavn eller adresser.

Du kan også velge Felttype "Kommentarfelt". Dette benyttes dersom du vil at deltagerne skal kunne skrive lengre svar i fritekst, slik som kommentarer, beskrivelser eller annet.


Max antall tegn:

  • Vanlig tekstfelt er max 255 tegn.
  • Kommentarfelt er max 60 000 tegn.
  • Postnummer er max 10 tegn.
  • Fødselsnummer er max 11 siffer.

Slik ser det ut inne i skjema byggeren:

Slik ser det ut for deltagere:

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss