Hvordan kan jeg velge sortering på aktiviteter i backend?

Når du ser aktivitetene i backend på siden "Aktiviteter", kan du velge hvordan disse skal sorteres.

De er automatisk sortert på ID, men dere kan velge om dere vil se på siden med en annen sortering. Da trykker dere på den tittelen dere vil sortere på:

 • ID
 • Tittel
 • Gruppe
 • Fra
 • Sted
 • Påmeldte
 • Totalt
 • Status
 • Ansvarlig
 • Firma/avdeling

Tips:

 • Ved å trykke på "FRA", to ganger, slik at pyramiden vises opp ved, så vil aktiviteter lengst unna i tid vises øverst. Da vil også Avholdte aktiviteter vises lengst bak. 
 • Det samme gjelder om man trykker på "STATUS". 

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss