Kan inviterte si nei?

Ja, dette valget er tilgjengelige for inviterte deltagere.

Når en deltager mottar en invitasjon fra systemet, så er det to knapper som vises. Den vanlige "Meld på" knappen ,og en knapp hvor det står "Avslå". 

Avslå knappen vises kun for deltagere som har blitt invitert.

Om den inviterte velger å melde seg på, og trykke på "Meld på" knappen, så får den status Påmeldt i systemet. Velger den "Avslå" knappen, får deltageren status Avslått i systemet. 

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss