Kan vi ha en tinyurl link til aktiviteten?

Ja! 
Pindena lager automatisk en tinyurl link når man legger ved link i SMS. Denne linken finner du kun ved å sende en sms til deg selv (legg deg selv inn som deltager på aktiviteten, velg kun deg selv i deltagerlisten, klikk på "Send"-knappen og velg sms). Husk å inkludere link. Gå rett til Kommunikasjon > Utboks (Sendt), for å kopiere denne tinyurl linken. 

Om dere ikke er fornøyd med denne, så kan dere lage en egen tinyurl: https://tinyurl.com/ , men den lager som regel også kun mange tall og bokstaver.
Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss