Kan vi ha en tinyurl link til aktiviteten?

Ja! 
Pindena lager automatisk en tinyurl link når man legger ved link i SMS. Denne linken finner du kun ved å sende en sms til deg selv (må være i aktiviteten, satt som en annen status enn alle andre). Da kan du sende en SMS, husk og inkludere link, og gå rett til Kommunikasjon > Utboks (Sendt), for å kopiere denne tinyurl linken. 

Om dere ikke er fornøyd med denne, så kan dere lage en egen tinyurl: https://tinyurl.com/ , men den lager som regel også kun mange tall og bokstaver.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss